Overovanie zahraničných diplomov
Úrad Ministerstvo školstva
Nastavený proces overovania vysokoškolských diplomov je len ďalším spôsobom ako odradiť absolventov dobrých zahraničných škôl od vstupu do štátnej služby. Už dnes predstavuje ich príjem zlomok toho čo by zarábali v súkromnom sektore či v zahraničí, no štát od nich požaduje ešte ďalšie výdavky, ktoré pre mnohých predstavujú aj 1/5 ich mesačného príjmu.

V prípade, ak chce absolvent zahraničnej vysokej školy (výnimka V4, Rumunsko, Chorvátsko a Nemecko) nastúpiť do štátnej služby je vyžadované "Uznanie ukončeného vzdelania pre regulované povolanie".

Za zistenie toho či Cambridge alebo Yale vydávajú diplomy, ktoré sa dajú kvalifikovať ako rovnocenné so slovenskými požaduje Stredisko pre uznanie dokladov o vzdelaní poplatok vo výške 99,5 eur.

Okrem toho, zamestnanci, od ktorých sa veľmi pravdepodobne požaduje ovládanie cudzieho jazyka potrebujú ku kópií diplomu aj notársky overený, úradný preklad. Proces vybavenia trvá 6-8 týždňov.

5
BYROKAT Video
BYROKAT Najnovšie
Dátum: 07. marec 2012
Keď si občan chce vyviesť svoj osobný automobil do zahraničia (napríklad, ak sa sťahuje do zahraničia a berie si svoje vlastné auto so sebou), musí pri odhlásení z evidencie vozidiel na Slovensku absolovať takzvaný test originality. To by malo zmysel vtedy, ak sa vyváža auto von inému majiteľovi, aby bol istota, že nie je kradnuté, ale nie v prípade, ak si ho berie von doterajší majiteľ.
Dátum: 04. marec 2012
Rozhodnutím daňového úradu mi bola uložená pokuta 331,93 EUR za predloženie súhrnného výkazu DPH dňa 21.9.2011, t.j. omeškanie jeden deň, pretože termín na podanie je 20. - ty deň po skončení zdaňovacieho obdobia. Toto omeškanie bolo spôsobené tým, že nebolo možné elektronicky odoslať tento dokument.
Dátum: 27. február 2012
Pri vymeraní dôchodku sa naraz stratili v Sociálnej poisťovni papiere z dvoch závodov, kde som robil. Dnes už nejestvujú, majú šiesteho majiteľa a NIKDE, ani v jednom archíve papier z môjho podniku nemajú.
BYROKAT Novinky
Dátum: 13. február 2012
Úrad, ktorý núti ľudí falšovať neexistujúce tlačivá. Dvojnásobné "predvolanie" doporučenou poštovou zásielkou, aby človek zavolal na úrad práce. Toto je len niekoľko príkladov z podnetov, ktoré ste nám poslali od spustenia projektu byroKAT. Byrokracia na Slovensku máva tragikomické rozmery, o ktorých často poslanci v parlamente alebo ministri ani netušia.
Dátum: 04. február 2012
Chceme isť oveľa ďalej. Vytvoríme centrálne registre verejných obstarávaní, predaja majetku a poskytnutých dotácií. Už dnes sa vďaka súčasnej vláde zverejňujú dokumenty verejného obstarávania aj dotácie, ktoré štát poskytuje. No doterajšie skúsenosti zároveň hovoria, že nie je dôležité iba samo zverejňovanie, ale aj užívateľský komfort poskytovaných informácií.
Dátum: 31. január 2012
V rámci projektu znižovania byrokracie v školstve ministerstvo pod vedením Eugena Jurzycu z SDKÚ-DS zverejnilo elektronickú Knižnicu vzorov tlačív a dokladov, z ktorej si školy môžu vzory voľne stiahnuť. Ďalším opatrením je zrušenie polročných vysvedčení. Čo to mení a prečo to ministerstvo urobilo? Do minulého roka každý žiak dostal polročné vysvedčenie na samostatnom špeciálnom papieri.